Oferta

Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara oferuje szeroki zakres usług. Dysponując najnowszą wiedzą z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko fachową i rzetelną obsługę w zakresie finansowo – księgowym, ale także dodatkowe raporty przydatne w zarządzaniu firmą.


Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje:


PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Przygotowanie analiz dostosowanych do potrzeb Klienta,
 • Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie,
 • Nadzór nad rachunkowością w siedzibie Klienta,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • Wsparcie w transakcjach połączeń, podziałów.

Usługi rachunkowe poprzedzone są analizą podatkowo – prawną, analizą potrzeb informacyjnych klienta oraz opracowaniem i uzgodnieniem polityki rachunkowości.


AUDYT:

 • Badanie sprawozdań finansowych,
 • Przegląd sprawozdań finansowych,
 • Audyt podatkowy.

PROWADZENIE POZOSTAŁYCH EWIDENCJI:

 • Księga przychodów i rozchodów,
 • Ryczałt,
 • Inne ewidencje podatkowe.

KADRY I PŁACE:

 • Obsługa kadrowo – płacowa,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.