O Nas

Przedmiotem działalności Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara jest kompleksowa obsługa finansowa przedsiębiorstw oraz badanie sprawozdań finansowych.


Duży nacisk kładziemy na bieżące monitorowanie finansów Firm, doradztwo i wprowadzanie nowych, korzystnych rozwiązań. Pomagamy Przedsiębiorcom skoncentrować się na funkcjach biznesowych i zwiększeniu zysku.


Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie biegłej rewident Moniki Tatary posiadającej uprawnienia Biegłego Rewidenta nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jak również Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia Audytora Wewnętrznego II stopnia.


Właścicielka Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach w pionie finansowym, szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, transakcji połączeń i podziałów Spółek, sporządzania analiz finansowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przygotowywania dokumentacji do wniosków kredytowych, jak również w zakresie badania sprawozdań finansowych.


Nasza kadra składa się z wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych i ambitnych pracowników. Życzliwe i uprzejme podejście do każdego Klienta to nasza domena.


Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.