Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara

Dostarczanie usług o najwyższej jakości w oparciu o profesjonalne i dostosowane do oczekiwań Klientów podejście Kancelarii.

Status małego podatnika w 2019 roku

Status małego podatnika w 2019 roku

Status małego podatnika w 2019 roku. Art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, określa, że status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Do obliczeń należy wziąć sprzedaż z poprzedniego roku podatkowego. Kwotę wyrażoną w  euro należy przeliczyć na złote polskie według średniego kursu euroWięcej oStatus małego podatnika w 2019 roku[…]