Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje:

Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara oferuje szeroki zakres usług. Dysponując najnowszą wiedzą z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko fachową i rzetelną obsługę w zakresie finansowo – księgowym, ale także dodatkowe raporty przydatne w zarządzaniu firmą.

Księgowość

Oferujemy pełny zakres usług księgowych oraz szeroko rozumianego outsourcingu.

Audyt

Realizujemy badania i przeglądy sprawozdań finansowych, lub innych historycznych danych finansowych.

Doradztwo

Zakres usług doradczych realizowanych przez Tributum obejmuje doradztwo rachunkowe, biznesowe i podatkowe.

<strong>Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara</strong>

Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara

Aktywne wspieranie Klientów poprzez dostarczanie usług pozwalających obniżyć ryzyka biznesowe oraz pomagających w długookresowym, harmonijnym rozwoju.

Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta Monika Tatara powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie biegłej rewident Moniki Tatary posiadającej uprawnienia Biegłego Rewidenta nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jak również Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia Audytora Wewnętrznego II stopnia.

Blog KBR Tributum